Privacy verklaring amazing you


 

 

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Amazing You verwerkt van haar klanten. Indien je klant wordt van Amazing You, of om een andere reden persoonsgegevens aan Amazing You verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren je om het Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

 

 

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Amazing You, Kanaalweg oostzijde 134B, 3224 AD in Hellevoetsluis, telefoonnummer 06-16979600, KvK nummer is 67610544.

Melanie Bergwerff-Vermeer is de Functionaris Gegevensbescherming van Amazing You zij is te bereiken via info@amazing-you.eu of 06-16978600.

 

 

2. Welke gegevens verwerkt Amazing You en voor welk doel:

 

2.1 De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

a) voor- en achternaam, geboortedatum

b) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)

c) telefoonnummer, e-mailadres

d) Eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformuliere)

e)Voor – en na foto’s

 

2.2 Amazing You verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan.

b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Amazing You.

c) je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.

d) Voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren.

e)Voor- en na foto’s van huid, nagels of wimpers worden gedeeld op Social Media na toestemming van u.

 

 

3. Bewaartermijnen

 

Amazing You verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd. Echter hanteren wij de wettelijke bewaartermijnen verplichtingen van de belastingdienst.

 

 

4. Beveiligingsmaatregelen

 

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Amazing You passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

 

 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

 

5.1 Via de eigenaresse van Amazing You kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Amazing You zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

 

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

 

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Amazing You je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van Amazing You via info@amazing-you.eu of 06-16978600.

 

 

6. Verstrekking aan derden

 

Amazing You verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Amazing You blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 

7. Wijzigingen

 

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacyverklaring te bekijken.